Dokument

Här kan du ladda ner och läsa ett urval av rapporter och infoblad med mera som handlar om Himleåns avrinningsområde.

Broschyr om Himleåns vattenråd

En Broschyr som beskriver Himleåns vattenråd och ger några exempel på vad som har gjorts. Även en kort beskrivning av Himleåns avrinningsområde ingår. Himleån – så mycket mer än bara vatten!

Fokusområde Munkån – Områdets karaktär, status och åtgärdsförslag

Rapporten bygger på tidigare rapporten om analys och åtgärdsförslag för Himleåns avrinningsområde. Här beskrivs nu konkret olika åtgärder som kan genomföras i delavrinningsområdet för att minska tillförseln av näringsämnen till Himleåns vattensystem.

Fokusområde Spångarebäcken – Områdets karaktär, status och åtgärdsförslag

Rapporten bygger på tidigare rapporten om analys och åtgärdsförslag för Himleåns avrinningsområde. Här beskrivs nu konkret olika åtgärder som kan genomföras i delavrinningsområdet för att minska tillförseln av näringsämnen till Himleåns vattensystem.

Harabäcken rapport

Fokusområde Harabäcken – Områdets karaktär, status och åtgärdsförslag

Rapporten bygger på tidigare rapporten om analys och åtgärdsförslag för Himleåns avrinningsområde. Här beskrivs nu konkret olika åtgärder som kan genomföras i delavrinningsområdet för att minska tillförseln av näringsämnen till Himleåns vattensystem.

Analys och åtgärdsförslag för Himleåns avrinnings område, Varbergs kommun

Rapporten innehåller en analys och utvärdering av befintlig provtagningsdata med avseende på näringsämnen. Dessa sätts i relation till statusklassningen av vattenförekomsterna i avrinningsområdet. Syftet med rapporten är att ligga till grund för framtida prioriteringar av åtgärder samt vara underlag för dialog med markägare.

Lokal samverkan och medskapande arbetssätt för bättre vatten

Denna rapport redogör för resultat och erfarenheter från de svenska pilotprojekten (där Himleåns vattenråd har varit ett) i Interregprojektet Water Co-Governance som genomfördes 2016-2020. Vattenråden som deltagit som pilotprojekt har arbetat med frågan hur lokalt deltagande och samverkan för att förbättra vattenmiljöerna kan öka.

Affisch för Himleådagen; Forntid

Besök och utforska platser längs Himleån från havet till dess övre delar. Upptäck fåglar, fiskar, småkryp, spännande historia, kultur och mycket annat!

Infoblad om himledagen

På nio platser kommer det att finnas mycket intressant att se. Besök bland annat Naturrum Getterön, Hammers kulle, Gässlösa naturreservat, Galgberget eller varför inte Mjövads kvarnområde och hembygdsgård.

Vattnet i skolan i Himleåns vattensystem. Från himmel till hav – en resa längs himleån

En första sammanställning över pedagogiska vattenmiljöer i närheten av skolor inom Himleåns avrinningsområde. Tanken är att materialet ska inspirera till utomhuspedagogik och att använda vattnet som en pedagogisk möjlighet. Projektet har tagit fram ett första utkast till handledning för pedagoger.